Rendszerüzenet

Világgazdasági Integrációk és Globalizáció Kutatócsoport Kutatócsoport

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Földtudományi Intézet, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Alapítás éve: 2005
Kutatócsoport vezető: Radics Zsolt adjunktus
Telefonszám: +36 52 512900 /22647
Website:

A kutatási tevékenység rövid összefoglalása:
A globalizáció hatásai Közép-Európa társadalmi-gazdasági környezetére. Ennek segítségével megpróbáljuk meghatározni, hogy a jelzett térség gazdasági szereplői milyen módon bekapcsolódni a globalizációs gazdasági hálózatba. Emellett a kutatás feltárja a globális gazdasági szereplők térségbeli jelenlétének lehetőségeit. A hazai és a nemzetközi szakirodalom elemzésével vizsgáljuk a régió lehetséges értelmezéseit, a hazai irodalomban a régiók dinamizmusának két oldalát emelik ki leginkább, a regionalizmus és a regionalizáció dichotómiáját. Részletesebben áttekintettük a térségben érvényesülő rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági folyamatokat, a közép-európai országok közti kapcsolatrendszer feltárása céljából vizsgáljuk a létező együttműködési formákat, külön figyelmet szentelve a CEFTA-nak.

A kutatócsoport tagjai:
Telefonszám: +36 52 512900 /22647
Radics Zsolt, adjunktus
Telefonszám: +36 52 512900 /22742
Molnár Ernő, adjunktus
Telefonszám: +36 52 512900 /22647
Teperics Károly, adjunktus
Telefonszám: +36 52 512900 /22112
Süli-Zakar István, egyetemi tanár
Telefonszám: +36 52 512900 /22742
Pénzes János, adjunktus
Telefonszám: +36 52 512900 /22827
Németh Gábor, technikus, laboráns, egyéb kutatási segédszemélyzet